Rubriky
Blog

Ostara

Jarní rovnodennost, Ostara, Velikonoce… právě přicházející čas, kdy se probouzí a roste naše životní síla. Je to doba očisty, nového nádechu a nových začátků.

Jarní rovnodennost přináší rovnováhu do dne a noci a dává nám tak naději, že po dlouhé, temné noci přijde opět hezké ráno. A že se misky vah na nějaký čas opět vychýlí víc na stranu světla a my budeme moci znovu zažít nový začátek, čerstvou radost a sílu. Ukazuje nám, že je možné dostat do rovnováhy i protichůdné síly, které tak mohou být spolu chvíli v poklidné harmonii. Rovnováha v přírodě, ve světě, v životě, v nás samých. Po jarní rovnodennosti pak nabývá světlo na své síle a moci, tmy a chladu ubývá.

Ostara je původem keltský svátek jara pojmenovaný po samotné bohyni jara. Bývá často vyobrazená s vejcem (symbol zárodku nového života) a králíkem (symbol plodnosti). Z jejího jména vychází anglické Easter, německé Ostern. I naše Velikonoce jsou oslavou příchodu jara, světla a tepla, oslavou nového začátku (samozřejmě jsou zároveň dobou nejvýznamnějšího křesťanského svátku, ale o tom jindy). Končí období tmy a chladu, aby se mohla jak krajina, tak zvířecí říše znovu probudit k životu. A přichází známá klasika – pupeny na stromech a keřích, čerstvě zelená tráva, barevné kvítky a čerstvé jarní bylinky nejen v zahradách, mláďátka…

S příchodem jara a nových začátků souvisí i téma očisty. Teď je čas na generacemi ověřenou a doporučovanou „jarní čistku“, kdy je víc než vhodné pořádně vyčistit naše obydlí, umýt okna pro lepší výhled a rozhled, vytřídit a odstranit vše nepotřebné, nevyužívané a vytvořit tak prostor pro všechno nové, co k nám má přijít. Očista se týká nejen prostoru, ale se stejnou důležitostí i našeho těla, mysli a vztahů.

Dle tradic se za východu slunce zapalovaly ohně na oslavu odchodu zimy a začátku nového období. Zároveň působily jako rituální očista od všeho starého, nefunkčního, nesprávného a od negativních energií. My oheň můžeme nahradit rituálními svíčkami, vonnými tyčinkami nebo vykuřovadly.

Energii nových počátků můžeme podpořit různými symboly a barvami. Mezi typické symboly jara patří: vejce – nový začátek, králíček – plodnost, motýl – transformace, rozkvetlé květiny – náš růst a rozkvět, svíčky – převaha světla a sluneční energie…
Typické barvy jara jsou: žlutá a a oranžová – vitalita, energie, teplo (oheň); červená – mateřství, láska, plodnost, krev; zelená – zdraví, čerstvost, hojnost, finanční dostatek; v neposlední řadě různé pastelové odstíny barev.

V den jarní rovnodennosti začíná nový astrologický rok, když Slunce vstupuje do znamení Berana. Stejně jako na začátku kalendářního roku si i teď udělejme prostor pro sebereflexi, můžeme se vrátit k myšlenkám ze začátku ledna a zrekapitulovat si, co jsme vlastně chtěli a jak se to daří.

Ať už byla Vaše zima jakákoli, zkuste ji nechat v minulosti. Do další fáze svého života si vezměte jen moudrost, kterou jste získali díky všem prožitkům z minulých měsíců. Vydechněte všechno, co můžete. A s každým novým nádechem si dopřejte dostatek nové, čerstvé energie a síly, radosti a příslibu svých nových možností a začátků.

Požehnanou rovnodennost všem a ať se Vám v „novém“ roce daří!

Jiřina Dobrovolná

Rubriky
Blog Videa

Dechové mudry

Práce s dechem a s energií je pro náš život klíčová. Můžeme skrze ni pozitivně nebo negativně ovlivnit životní funkce našeho těla, všechny orgány a systémy v těle a zároveň můžeme významně pomoci naší psychice. Každý z nás by si měl udělat čas na pravidelnou, vědomou práci s dechem a alespoň 1x denně se „prodýchat“. Důležitá je dechová dostatečnost – dech prohloubíme, zpomalíme a dýcháme plynule tak, jak nám tělo dovolí.

Dechové mudry nám pomohou vést dech do konkrétních částí našeho těla. Díky nim se naučíme vnímat, kam vlastně dýcháme a jak, aktivně pracujeme na ideální kapacitě našich plic. Dech nijak neřiďte, jen si užívejte plynulý nádech a výdech.

JAK NA TO – fotky s popisem zde, video níže:

1) Nejprve se pohodlně posaďte, srovnejte záda a položte ruce volně na stehna. Pozorujte svůj dech.

2) Břišní dech: spojte palec a ukazováček, ostatní prsty nechte uvolněné, dlaně otočte směrem dolů a volně dýchejte. Břišní dech ovlivňuje cirkulaci krve v křížové a pánevní oblasti a v nohách. Je-li tento dech nedostatečný, objevuje se např. bolestivá menstruace, křeč. žíly, záněty žil, chladné nohy v důsledku špatné krevní cirkulace a podobně.

3) Hrudní dech: palec a ukazováček jsou spojené, zbylé prsty vtočíme dovnitř do dlaně, dlaně zůstávají otočené dolů k zemi. Hrudní dýchání řídí tok vzduchu do střední oblasti hrudníku a do oblasti srdce. Dechová činnost brání tvoření tuku okolo srdce, který se zde hromadí mj. i kvůli špatnému dýchání v této oblasti. Je to mj. i způsob, jak se chránit proti srdečním onemocněním.

4) Podklíčkový dech: palec dáme dovnitř do dlaně a ostatními prsty palec překryjeme, dlaně opět směřují dolů. Podklíčkový dech nám pomáhá čistit vrcholy plic a vydechnout i to, co běžně vydechnout nedokážeme. Aktivně pomáhá řešit astma, alergie, cokoli „nevydýchaného“.

5) Plný jógový dech : postavení prstů jako při podklíčkovém dechu, jen tentokrát otočíme ruce dlaněmi nahoru a spojíme základní klouby prstů. Ruce buď v klíně, nebo v úrovni solaru. Plným jógovým dechem prodýcháme celé plíce a díky dostatku kyslíku se budeme cítit líp v celém těle.

6) Uvolněte sevření prstů a položte ruce volně na stehna jako na začátku. Nechte příjemně doznít to, co jste právě prožili.

Najděte si na sebe čas a každý den se určitý čas vědomě věnujte tomu, jak dýcháte. Pomůžete svému tělu, mysli i emocím.

Pro vaši vlastní praxi přidávám video, podle kterého můžete aktivně dýchat s použitím dechových muder kdykoli:

Pevné zdraví a koutky nahoru, přátelé 🙂

Jiřina Dobrovolná

Rubriky
Blog

Advent

Dnes je první den letošního adventu, doby zklidnění, rozjímání a reflexe téměř uplynulého roku.

S blížícím se závěrem roku se spousta z nás snaží dokončovat nedokončené, vrátit vypůjčené nebo naopak půjčené získat zpět, vyrovnat účty, rekapitulovat… Emoce skáčou nahoru dolů, podvědomá potřeba bilancovat a dělat závěry na základě momentálních pocitů je občas silnější a náročnější, než bychom chtěli.

Advent je podle křesťanské tradice obdobím příprav na svátek Narození Páně (název „advent“ vychází z latinského slova vyjadřujícího příchod, dle proroků ze Starého Zákona příchod Mesiáše). Advent trvá minimálně čtyři týdny a končí Štědrým dnem. Po něm přichází svátek Narození Páně, tedy Boží hod vánoční, kterým začínají Vánoce – doba oslavující narození Ježíše Krista a trvající do 6. ledna.

Zpět adventu – jaká výzdoba a zvyky, svým způsobem rituály, jsou typické pro toto období?

Jmelí má do domu přinést štěstí, požehnání a plodnost, cesmína a břečťan mají podle Keltů chránit domov před zlými duchy a čarodějnicemi.

V Betlémské jeskyni se každoročně zapaluje plamínek, který následně dobrovolníci a skauti rozšiřují do různých koutů světa a Betlémské světlo symbolizující mír a přátelství tak můžeme mít doma i my.

Mísa s ovocem o svátcích slouží (kromě nabídky vitamínů a jiných zdraví prospěšných látek) jako poděkování za úrodu v minulém roce a zároveň vyjadřuje naději a víru, že i v dalším roce se nám bude v hospodaření dařit.

Poslouchání a zpívání koled je ve spoustě domácností dalším příjemným zvykem, který patří k době adventu. U nás doma se roky pojí s další klasickou tradicí, kterou je pečení cukroví (to bylo původně součástí pohanských oslav Slunovratu). Dává nám prostor společně tvořit a trávit čas s našimi blízkými, nebo si naopak užít svůj klid a tvoření o samotě, provonět domov vůní různých koření a dobrot a vytvořit si tak atmosféru přicházejících Vánoc.


Adventní věnec, který každoročně zdobí naše domovy, v sobě nese spoustu symbolů a poselství. Tradice zapalování svíček na něm vychází ze židovské Chanuky a zapalování svíček může tedy být i obdobou svátku Světla. A Svátek Světel v téhle roční době je důležitou tradicí i v jógovém světě, že…

Kulatý tvar věnce symbolizuje kolo osudu, koloběh života, zároveň může symbolizovat i Slunce jakožto zástupce života, světla a energie.

Svíčky na věnci by měly tvořit čtverec, který symbolizuje kříž a jeho čtyři body směřující do čtyř světových stran… stejně jako může symbolizovat čtvero ročních období, čtyři živly (země, voda, oheň, vzduch) a čtyři fáze lidského života (narození, mládí, dospělost, stáří). Občas se doprostřed dává pátá svíčka, která se zapaluje na Štědrý den za Ježíše Krista.

Barvou by měla být tradičně fialová, symbolizující duchovno a ztišení. Červenou, která je barvou energie a lásky, ale chybu neuděláte. Jedna ze svíček tradičně byla a může být růžová na znamení radosti.

Každou neděli zapalujeme jednu svíčku, a to proti směru hodinových ručiček, protože dochází k symbolickému ukončování a uzavírání roku, období, procesu. Dobré je si vždy najít chvíli času na rozjímání u aktuální zapálené svíčky.

1. neděle „Železná“ – zapalujeme první svíci jako památku na naše předky, na naše kořeny, na jejich sílu. Současně jako symbol Naděje. Asha. Křesťané zapalují tuto svíci jako památku na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle „Bronzová“ – zapalujeme druhou svíci, která je symbolem Míru (uvnitř nás i okolo nás, který nahradí strach a nenávist) a víry v něj. Shanti. Křesťané zapalují druhou svíci, tzv. Betlémskou, která přináší lásku a přijetí, údajně symbolizuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle „Stříbrná“ – třetí svíce patří rodině a vztahům na všech úrovních. Každý vztah, kterým jsme si kdy prošli (nejen ten partnerský, ale všechny vztahy ve všech rolích) utváří naše momentální vnímání světa a vztahů v něm. Obecně máme tendenci rozlišovat vztahy na dobré a špatné, ale každý z nich (bez ohledu na naše vnímání) má své kvality pro náš růst a sebepoznání. O Stříbrné neděli nás tedy čeká sebereflexe ve vztazích, přijetí zdánlivě „dobrého i zlého“ v nás a láska a úcta k sobě, ať už je vztahová minulost / přítomnost s kýmkoli jakákoli. Téma duality a koncept „accept and transform“. Křesťané zapalují svíci Pastýřskou na znamení radosti, že období půstu se blíží ke konci a advent se pomalu mění do své slavnostnější podoby. Barva svíčky růžová, pokud chcete 🙂

4. neděle „Zlatá“ – poslední svící děkujeme všem nadpozemským bytostem, andělům, Vesmíru / Bohu / … , živlům a zároveň si užíváme vlastní ztišení a celkové zklidnění, ve kterém přichází čas na přemítání o našich přáních, touhách a plánech. O všem, co v tomto roce zanecháme a co si vezmeme s sebou dál. Bhakti, Shanti, vděčnost. Křesťané zapalují poslední svíci, Andělskou, která symbolizuje Mír a Pokoj. V srdci jednotlivce i ve společenství všech.

Poslední svící jsme se v tradicích přiblížili ke Štědrému dni, kterým advent končí. S odkazem sv. Františka z Assisi stavíme betlémy a vzpomínáme na různé příběhy, zdobíme stromek (ať už visí ze stropu dolů nebo stojí pevně na zemi), připravujeme vše tak, jak jsme zvyklí ze své původní rodiny, jak jsme přejali z rodin blízkých nebo jak jsme si našli sami… Užíváme si cukroví a vánoček, řešíme tu správnou chuť bramborového salátu, smějeme se a popláčeme si u klasických filmů a pohádek, chytáme slova vánočních koled a snažíme se najít aspoň chvíli klidu pro zastavení se. Často si říkáme „až dokončím tohle…“, „až udělám támhleto…“… nečekejte na nic, sedněte si a rozhlédněte se kolem sebe, pak zavřete oči, najděte chvíli klidu v přítomném okamžiku a užijte si ji. Nádech, výdech, nádech, výdech…

Adventních zvyků, svátků a oslav má každá rodina a společenství spoustu. Jaké jsou ty Vaše?


Přeji Vám klidný a požehnaný advent, přátelé. Užijte si společnost i samotu, akce i klid, práci i zastavení se. A ať se Vám podaří najít si chvilku čistě na sebe, na sebereflexi, sebepřijetí, svou radost a své sny.

S Láskou

Jiřina


(A díky Morganě za obsáhlé info nejen o věncích.)

Rubriky
Blog

Relaxace

Relaxace je pevnou součástí každé jógové lekce. Velmi doporučovaná a oceňovaná je ale i bez předchozího cvičení, nezávisle na denní či noční době. Vědomé uvolnění je velmi důležité pro naše fyzické i duševní zdraví.

Obecně máme v našem životě spoustu práce, zodpovědností a starostí. Stejně jako radostí. Na ty ale ne vždy zbývá čas, nemají takovou prioritu a často se k radostem a klidu dostaneme až… až… až… až nás to doběhne a složíme se fyzicky.

Často dochází k mýlce, že se zrelaxujeme aktivním odpočinkem. Jenže např. při běhu, tenisu nebo plavání se ani tělo, ani hlava neuvolní úplně. I když je myšlenek méně a intenzita vnitřního napětí klesne, naše mysl, tělo a jeho procesy (včetně těch hormonálních) si při aktivním odpočinku toho reálného klidu moc neužijí. Proto je důležité umět se zastavit a jen tak být. Na chvíli „nedělat nic“. Není to ztráta času, naopak – je to tolik potřebná chvíle pro naši regeneraci a zdraví. Kompenzace naší aktivity.

Jak na to?

Základní relaxace je vleže na zádech (pokrčené nohy nebo podložená kolena v případě bolavých zad), srovnaná páteř včetně té krční. Paže podél těla, dlaně otevřené nahoru (pokud tělo dovolí). Uvolňujte vědomě celé tělo kousek po kousku. Dýchejte klidně, ideálně plným jógovým dechem. Pokud s plným jógovým dechem nemáte zatím zkušenosti, soustřeďte se jen na klidný a prohloubený dech tak, jak zvládáte. Pozor na předýchání, vše hezky v klidu, effortless effort 🙂


Vědomá relaxace se doporučuje např. i při spánkových potížích. Nahromaděný stres nebo kupa myšlenek nám někdy nedovolí usnout nebo je náš spánek nekvalitní. A někdy v noci spát prostě nemůžeme, protože máme práci nebo musíme být vzhůru kvůli druhým. Náš rytmus je tím narušený a vyčerpání stoupá. Hluboké vědomé relaxace (i když jen na několik minut) byly mou záchranou v letech, kdy jsem měla doma dva malé nespavce a únavou už jsem nevěděla, kudy kam… stejně tak byly a jsou záchranou v aktuálním „koronavirovém“ čase, kdy máme nervy na pochodu často a z různých důvodů.

Info: Opatrně s relaxačními technikami v případě psychických potíží a poruch, ne každému je chvíle nečinnosti příjemná a pro aktuální zdravotní stav žádoucí a vhodná. Proto prosím v takovém případě raději zkonzultujte svou jógovou praxi s Vaším ošetřujícím lékařem. Děkuji.


Tady je základní vedená relaxace – položte se pohodlně na záda, zavřete oči a nechte se vést…

Namaste

Jiřina Dobrovolná

Rubriky
Blog Videa

Runwayonline.cz

Webový magazín Runwayonline.cz Vám přináší kromě různých témat i jógu z Ateliéru, tentokrát krátké protažení se mnou a Bojovníkem 2. Klikněte na https://runwayonline.cz/tema/joga-pod-kridly-bojovnik2/ a užijte si chvilku pro sebe!

Rubriky
Blog

Samhain

31. 10. – 2. 11.

Svátek na přelomu října a listopadu se slaví ve spoustě zemí a má různá jména: Samhain, keltský Nový rok, Svátek Všech svatých, Halloween, Festival zemřelých, Nový rok čarodějnic a podobně. Od Mabonu (podzimní rovnodennosti) se pomalu, ale jistě posouváme do období, kterému vévodí téma konce, smrti a temnoty. Mabon byl druhou sklizní, Samhain je třetí, a v daném roce poslední, sklizeň. Po ní už všechno utichá, Slunce ztrácí svou sílu, Příroda se chystá na příchod zimy. Stromy odhazují zbarvené listí a ukazují nám, že je načase odevzdat vše, co nám neslouží nebo co nás trápí. Zastavit se, zpracovat a uzavřít to, co bylo a čím jsme si doteď prošli, pustit, odpustit… proces „Letting go“.

Samhain je zároveň doba, kdy se svět živých a svět mrtvých vzájemně přibližují nejvíce z celého roku. Říká se, že v noci z 31. 10. na 1. 11. mohou živí vstoupit do podsvětí a mrtví přijít nahoru na svět. Setkání a prolnutí dvou světů. Naplno si uvědomujeme koloběh života, ke kterému neoddělitelně patří i smrt, jakkoli se tomuto tématu vyhýbáme. V józe je to destruktivní energie Šivy, který nám koloběh života ukazuje svým vesmírným tancem – aby mohlo vzniknout něco nového, je potřeba zničit / ukončit současné.

A tak se právě v tomhle období často dostáváme i ke koloběhu vlastního života – k našemu narození, dosud prožitému životu i k myšlenkám na naši smrt. A na smrt našich blízkých. Tradice Dušiček je pořád živá, aby nás vracela ke vzpomínkám na naše mrtvé. Na generace, které tady byly před námi a díky kterým jsme tady dnes my. Rodové linie, ze kterých si neseme své zdroje, dary a zároveň témata k řešení a ke zpracování.

Než se začne Slunce a světlo vracet, využijte čas temna k tomu, abyste se zastavili a uvědomili si, kde ve svém životě právě jste a proč. Uvědomte si, co si s sebou chcete nést dál a co chcete pustit. Co můžete využít z životních příběhů svých předků, jaké zdroje Vám do života Vaši předkové dali. A postupně čerpejte odpočinkem svou sílu zpátky.

Co se týče rituálů, není potřeba nic velkého…
  • Zapalte bílé svíčky uvnitř i venku.
  • Zajděte na hřbitov, zapalte svíčky a položte květiny, zavzpomínejte na své předky a uvědomte si s úctou, co si od nich nesete v sobě a ve svém životě dál. Energii každého z nich můžete využít jako podporu ve svém životě, jako světlo na Vaší cestě.
  • Pokud hřbitov není varianta, můžete si doma udělat prostor se svíčkami a s fotkami svých předků a těch, kdo ovlivnili Váš život a už nejsou fyzicky mezi námi.
  • Barevná škála od černé, hnědé, temně fialové, přes temně rudou k oranžové.
  • Můžete využít ořechy, jablka a pro očistu šalvěj, myrhu a vřes.
  • Last but not least – samozřejmě jsou tu dýně. Vyřezaná a prosvícená dýně původně vyháněla zlou energii a negativitu pryč od lidských domovů.

Přeji Vám poklidný předzimní čas – období ticha, sebereflexe, pokory a smíření.

JD

Rubriky
Blog

Změna je život

jóga joga yoga jiřina dobrovolná online


Jednou z mých oblíbených hlášek je, že jedinou jistotou v našem životě je změna. A že letos na jaře, ať už si o covidovém čase myslíme cokoli, se to potvrdilo… Co se mohlo otočit vzhůru nohama, to se otočilo. A my jsme z těch zajetých kolejí museli hledat nové cesty, jak si obstarat věci základní potřeby, jak pracovat, jak do toho suplovat dětem školu, jídelnu i kroužky, jak ustát napjaté vztahy na všech frontách a nezbláznit se z omezení, kterých jsme kolem sebe měli najednou spoustu. A v neposlední řadě jak vyjít sami se sebou… V mnoha případech to byl spouštěč změny, ke které se schylovalo již delší dobu. Čas uzrál.

A to je i případ, jak se z lektorky jógy, která tvrdošíjně odmítala učit online cokoli a fotit a natáčet sebe jakkoli, najednou stává člověk, který otevírá pomyslné dveře svého dosud uzavřeného, relativně bezpečného prostoru a jde mimo svou komfortní zónu. Kupa emocí? Ano. Kupa strachu a pochyb? Ano. Občasný třes v těle a slabo? Ano. ALE… Už roky mě klienti a kamarádi přesvědčují, že mám „něco natočit“, „něco namluvit“, „něco napsat“, v květnu se k nim důrazně přidal i můj učitel… a v poslední době jsem všemi těmi změnami okolo přišla o všechny výmluvy, které jsem doteď bravurně používala. Takže mi nezbývá nic jiného, než se zhluboka nadechnout, kompletně vydechnout a s dalším nádechem začít.

Čekají nás společně online lekce, videa, články a fotky, semináře a výukové programy. A trocha čarování. To všechno s jediným cílem – pokračovat v tom, co už společně tvoříme a růst tak společně dál. Nenechat si vzít svůj prostor, i když se k tomu možná bude zase někdy schylovat. Ať už ze strany vlády, nebo ze strany nás samotných. Ego dokáže divy, víme všichni…

Děkuji Vám všem za společně strávené chvíle, za inspiraci a za důvěru, kterou mi dáváte. Ráda s Vámi trávím jógově čas ve studiích nebo u Vás doma, případně v zasedačkách v práci. A víte, že ráda poslouchám Vaše příběhy, v tom mě nezastaví ani nouzový stav 🙂 Proto se dnes nabízí otázka – co bylo za poslední půlrok velkou změnou u Vás? Najděte si chvilku času na zastavení se a na reflexi toho, jaké změny se udály ve Vašem životě. A až přijde ta správná doba, budu se těšit na Vaše sdílení 🙂


Jiřina Dobrovolná