Rubriky
Blog

Advent

Dnes je první den letošního adventu, doby zklidnění, rozjímání a reflexe téměř uplynulého roku.

S blížícím se závěrem roku se spousta z nás snaží dokončovat nedokončené, vrátit vypůjčené nebo naopak půjčené získat zpět, vyrovnat účty, rekapitulovat… Emoce skáčou nahoru dolů, podvědomá potřeba bilancovat a dělat závěry na základě momentálních pocitů je občas silnější a náročnější, než bychom chtěli.

Advent je podle křesťanské tradice obdobím příprav na svátek Narození Páně (název „advent“ vychází z latinského slova vyjadřujícího příchod, dle proroků ze Starého Zákona příchod Mesiáše). Advent trvá minimálně čtyři týdny a končí Štědrým dnem. Po něm přichází svátek Narození Páně, tedy Boží hod vánoční, kterým začínají Vánoce – doba oslavující narození Ježíše Krista a trvající do 6. ledna.

Zpět adventu – jaká výzdoba a zvyky, svým způsobem rituály, jsou typické pro toto období?

Jmelí má do domu přinést štěstí, požehnání a plodnost, cesmína a břečťan mají podle Keltů chránit domov před zlými duchy a čarodějnicemi.

V Betlémské jeskyni se každoročně zapaluje plamínek, který následně dobrovolníci a skauti rozšiřují do různých koutů světa a Betlémské světlo symbolizující mír a přátelství tak můžeme mít doma i my.

Mísa s ovocem o svátcích slouží (kromě nabídky vitamínů a jiných zdraví prospěšných látek) jako poděkování za úrodu v minulém roce a zároveň vyjadřuje naději a víru, že i v dalším roce se nám bude v hospodaření dařit.

Poslouchání a zpívání koled je ve spoustě domácností dalším příjemným zvykem, který patří k době adventu. U nás doma se roky pojí s další klasickou tradicí, kterou je pečení cukroví (to bylo původně součástí pohanských oslav Slunovratu). Dává nám prostor společně tvořit a trávit čas s našimi blízkými, nebo si naopak užít svůj klid a tvoření o samotě, provonět domov vůní různých koření a dobrot a vytvořit si tak atmosféru přicházejících Vánoc.


Adventní věnec, který každoročně zdobí naše domovy, v sobě nese spoustu symbolů a poselství. Tradice zapalování svíček na něm vychází ze židovské Chanuky a zapalování svíček může tedy být i obdobou svátku Světla. A Svátek Světel v téhle roční době je důležitou tradicí i v jógovém světě, že…

Kulatý tvar věnce symbolizuje kolo osudu, koloběh života, zároveň může symbolizovat i Slunce jakožto zástupce života, světla a energie.

Svíčky na věnci by měly tvořit čtverec, který symbolizuje kříž a jeho čtyři body směřující do čtyř světových stran… stejně jako může symbolizovat čtvero ročních období, čtyři živly (země, voda, oheň, vzduch) a čtyři fáze lidského života (narození, mládí, dospělost, stáří). Občas se doprostřed dává pátá svíčka, která se zapaluje na Štědrý den za Ježíše Krista.

Barvou by měla být tradičně fialová, symbolizující duchovno a ztišení. Červenou, která je barvou energie a lásky, ale chybu neuděláte. Jedna ze svíček tradičně byla a může být růžová na znamení radosti.

Každou neděli zapalujeme jednu svíčku, a to proti směru hodinových ručiček, protože dochází k symbolickému ukončování a uzavírání roku, období, procesu. Dobré je si vždy najít chvíli času na rozjímání u aktuální zapálené svíčky.

1. neděle „Železná“ – zapalujeme první svíci jako památku na naše předky, na naše kořeny, na jejich sílu. Současně jako symbol Naděje. Asha. Křesťané zapalují tuto svíci jako památku na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle „Bronzová“ – zapalujeme druhou svíci, která je symbolem Míru (uvnitř nás i okolo nás, který nahradí strach a nenávist) a víry v něj. Shanti. Křesťané zapalují druhou svíci, tzv. Betlémskou, která přináší lásku a přijetí, údajně symbolizuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle „Stříbrná“ – třetí svíce patří rodině a vztahům na všech úrovních. Každý vztah, kterým jsme si kdy prošli (nejen ten partnerský, ale všechny vztahy ve všech rolích) utváří naše momentální vnímání světa a vztahů v něm. Obecně máme tendenci rozlišovat vztahy na dobré a špatné, ale každý z nich (bez ohledu na naše vnímání) má své kvality pro náš růst a sebepoznání. O Stříbrné neděli nás tedy čeká sebereflexe ve vztazích, přijetí zdánlivě „dobrého i zlého“ v nás a láska a úcta k sobě, ať už je vztahová minulost / přítomnost s kýmkoli jakákoli. Téma duality a koncept „accept and transform“. Křesťané zapalují svíci Pastýřskou na znamení radosti, že období půstu se blíží ke konci a advent se pomalu mění do své slavnostnější podoby. Barva svíčky růžová, pokud chcete 🙂

4. neděle „Zlatá“ – poslední svící děkujeme všem nadpozemským bytostem, andělům, Vesmíru / Bohu / … , živlům a zároveň si užíváme vlastní ztišení a celkové zklidnění, ve kterém přichází čas na přemítání o našich přáních, touhách a plánech. O všem, co v tomto roce zanecháme a co si vezmeme s sebou dál. Bhakti, Shanti, vděčnost. Křesťané zapalují poslední svíci, Andělskou, která symbolizuje Mír a Pokoj. V srdci jednotlivce i ve společenství všech.

Poslední svící jsme se v tradicích přiblížili ke Štědrému dni, kterým advent končí. S odkazem sv. Františka z Assisi stavíme betlémy a vzpomínáme na různé příběhy, zdobíme stromek (ať už visí ze stropu dolů nebo stojí pevně na zemi), připravujeme vše tak, jak jsme zvyklí ze své původní rodiny, jak jsme přejali z rodin blízkých nebo jak jsme si našli sami… Užíváme si cukroví a vánoček, řešíme tu správnou chuť bramborového salátu, smějeme se a popláčeme si u klasických filmů a pohádek, chytáme slova vánočních koled a snažíme se najít aspoň chvíli klidu pro zastavení se. Často si říkáme „až dokončím tohle…“, „až udělám támhleto…“… nečekejte na nic, sedněte si a rozhlédněte se kolem sebe, pak zavřete oči, najděte chvíli klidu v přítomném okamžiku a užijte si ji. Nádech, výdech, nádech, výdech…

Adventních zvyků, svátků a oslav má každá rodina a společenství spoustu. Jaké jsou ty Vaše?


Přeji Vám klidný a požehnaný advent, přátelé. Užijte si společnost i samotu, akce i klid, práci i zastavení se. A ať se Vám podaří najít si chvilku čistě na sebe, na sebereflexi, sebepřijetí, svou radost a své sny.

S Láskou

Jiřina


(A díky Morganě za obsáhlé info nejen o věncích.)